Välkommen 

Den här sidan vänder sig till dig som letar en konsult i frågor om grupputveckling, samarbete, kommunikation eller konflikthantering. Eller så letar du efter en coach att stötta din professionella utveckling. (för individuell psykoterapi, parterapi eller handledning så har jag en separat sida: www.philipbackmo.se)

 

Det finns många modeller, teorier och teorier för hur grupper och organisationer bäst utvecklas. Om du tänker att alla teorier bidrar med något, men ingen med allt, då delar vi tankesätt. Om du dessutom tänker att inga modeller eller metoder kan ersätta mänsklig klokhet, medkänsla och ärlighet, då är vi på samma planhalva. 

Min expertis består av psykologisk kunskap om individer, grupper och organisationer men utöver formell kompetens ser jag  min tro på människans konstruktiva kraft (utan att förneka dess motsats) som en avgörande tillgång.

Mening

 Kommunikation

  Samarbete

Vision

 Förhandling

Syfte

   Värderingar

Emotionell intelligens

 Ansvar

      Grupputveckling

 Medkänsla

   Tillit

 Motivation

   Dialog

 Filosofi

Coaching

 Ledarskap

  Insikt

    Självkännedom

 Medarbetarskap

  Mod

Medvetna relationer i arbetslivet

Philip Bäckmo Civ.ek, beteendevetare, Leg. psykoterapeut, handledare och organisationskonsult

Många av oss investerar majoriteten av vår sammanhållna vakna tid på arbetet. Det gör arbetsplatsen till en av de viktigaste arenorna för mänsklig välfärd. Varje organisation är dessutom beroende av människor som gör ett bra arbete, producerar goda resultat, löser de uppgifter de är satta att lösa och samarbetar väl med andra.

 

Vi är varandras arbetsmiljö och har makten att skapa välfungerande arbetsplatser.  En av de mest avgörande förutsättningarna för att lyckas med detta är att vi kan skapa goda relationer på arbetsplatsen. Det är vad jag arbetar med. 

Hur jag kan vara till hjälp:

Tomma stolar_edited.png
PBBföreläsning.png

Coaching

Teamutveckling

Organisationsutveckling

Kontakt

Kontakta mig

©2020 PHILIP BÄCKMO